SEMINAR

De sleutel tot aantrekkelijk en duurzaam werkgeverschap

Datum: 29 juni 2021

Tijd: 16.00-17.30u

Locatie: Vituele bijeenkomst Gastvrouw: Jacobina Brinkman

Sprekers:

Jet de Ranitz Raymond van Hattem

Bastiaan Starink

De manieren van werken wijzigen ingrijpend, en mede door de Covid-19 crisis alleen nog maar sneller. Het nieuwe normaal zorgt voor verandering van werk en benodigde vaardigheden. Hoe toekomstbestendig is de Nederlandse arbeidsmarkt en is de organisatie waarop u toezicht houdt wendbaar genoeg om in te spelen op deze snel veranderende wereld van de 1,5m economie, het aan kunnen trekken en behouden van het juiste talent en is de HR-afdeling ingericht om deze uitdagingen aan te kunnen? Wat maakt een werkgever in deze tijden aantrekkelijk? Hoe draagt u als toezichthouder bij aan de toekomst van werk?

In dit seminar gaan we in op diverse aspecten van aantrekkelijk werkgeverschap. Denk hierbij aan omscholing (upskilling), wellbeing, het optimaliseren van de employee experience, interne en externe mobiliteit, bedrijfscultuur en -gedrag. Hoe krijgen en houden bedrijven en organisaties talenten aan boord en hoe kunt u als commissaris daaraan bijdragen? Dit doen we samen met Bastiaan Starink, Raymond van Hattem en Jet de Ranitz. Future of Work-specialist Bastiaan Starink vertelt u meer over de sleutel tot aantrekkelijk werkgeverschap vanuit de ‘brede’ werkgeversrol en zijn toekomstbeeld daarbij. Een commissaris of toezichthouder dient immers verder te kijken dan het hebben van een goede leider in het bedrijf of de organisatie. Hoe inspireer je werknemers en welke rol heeft Human Resources hierin? Welke veranderingen brengt de nieuwe generatie met zich?

Raymond van Hattem, HR directeur bij ProRail illustreert dit met een prachtige best practice: het ProRail Groeit programma. Bij ProRail is men bewust van het feit dat om voldoende talent aan te trekken en te behouden, er op alle relevante onderdelen van de organisatie (zowel de harde als de zachte kant) verandering nodig is. Bij ProRail wordt succesvol gewerkt aan het verbeteren van de employee experience. Als ooit het belang van digitalisering en modernisering groot is geweest, was dat wel het afgelopen jaar. Digitale innovatie is immers een belangrijke aanjager voor het op peil houden van de economie en aantrekken van talent. Jet de Ranitz, voorzitter van de raad van bestuur van SURF vertelt u in deze bijeenkomst over haar ervaringen met deze versnelde ontwikkelingen in het onderwijs maar ook daarbuiten. Welke dilemma’s en kansen voor de toekomst is zij daarbij tegengekomen en hoe geeft zij zelf invulling aan haar rol als toezichthouder als het gaat om aantrekkelijk en duurzaam werkgeverschap?

In de afsluitende paneldiscussie zullen de sprekers vragen beantwoorden van deelnemers maar ook met elkaar enkele dilemma’s bespreken die de toekomst van werk en de uitdagingen rondom aantrekkelijk werkgeverschap met zich meebrengen. Hoe zien we de samenwerking in de keten van werkgevers, opleiders en toezichthouders? Wat zijn concrete vragen die u als toezichthouder kunt stellen?

Biografie sprekers

Jet de Ranitz

In mei 2020 is Jet de Ranitz gestart als voorzitter van de raad van bestuur van SURF. Daarvoor was zij werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur bij Hogeschool Inholland en heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur. Als toezichthouder is zij momenteel verbonden aan Espria, Holland Festival en Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam.

Raymond van Hattem

Raymond van Hattem is HR-directeur bij ProRail en tevens lid van de executive committee van het bedrijf. Raymond heeft ruim 20 jaar ervaring met Human Resources bij onder meer de Rabobank Groep en KPN. Daarnaast heeft hij toezichthoudende rollen bij Wooninvest en de Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden.

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink, partner People & Organisation bij PwC en Future of Work lead. Hij combineert zijn werk met de wetenschappelijke kant van Arbeidsmarkt, pensioenen en belasting als bijzonder hoogleraar aan Tilburg University. Daarnaast is hij als Research Fellow verbonden aan Netspar, een wetenschappelijk instituut op het gebied van pensioenen, vergrijzing en de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bastiaan Starink, tel: +31 6 5375 5828