Publieksverslag 2019-2020: Een nieuwe morgen

De crisis dwingt iedereen om een spiegel voor te houden; wie je bent en voor wie je er bent. Ad van Gils, voorzitter van de RvB, benadrukt dan ook het belang van verbondenheid en inclusiviteit in tijden als deze. Mede daardoor publiceren we, naast ons jaarbericht, voor het eerst een publieksverslag. Hierin leggen we uit wie wij zijn, hoe wij zelf transformeren en een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Executive and non-executive remuneration survey 2020

Voor het 2020 rapport Executive and non-executive remuneration survey hebben we de beloning van executives en non-executives bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen (AEX, AMX en AScX) voor het verslagjaar 2019 geanalyseerd. U kunt het volledige rapport hieronder downloaden en we vertrouwen erop dat u deze enquête u tot nadenken zet.

Grip op cultuur en gedrag

In de praktijk worstelen commissarissen nog vaak met het toezicht op cultuur en gedrag. Dit pocketboekje biedt daarvoor een praktische leidraad. Het stellen van de juiste vragen en het durven dóórvragen bij heikele issues of onbevredigende antwoorden vormt de sleutel tot een stevig debat over cultuur en gedrag in de Nederlandse bestuurskamers en biedt commissarissen grip op dit actuele, maar lastige toezichtthema.

De commissaris in de publieke sector

De afgelopen jaren hebben bijna alle (semi)publieke organisaties een toezichtmodel ingevoerd dat sterk lijkt op dat van het bedrijfsleven, waarbij een raad van commissarissen toezicht houdt op het management. Instituties als ziekenhuizen, woningcorporaties en hogescholen kregen te maken met een zich terugtrekkende overheid en marktwerking en kregen dus meer eigen verantwoordelijkheid. Professionalisering van het bestuur past daarbij. Inmiddels zijn we een flink aantal jaren verder waarin ervaring is opgedaan met dit governancemodel, maar kunnen we ook terugkijken op een aantal grote incidenten in de (semi)publieke sector.

Mergers & Acquisitions

Dit pocketboekje beschrijft de rol van de commissaris in het Mergers & Acquistions (M&A) proces. Dit wordt beschreven aan de hand van de drie verschillende fases die een M&A proces kent: from strategy, to execution and post-deal integration. Bij iedere fase wordt er stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor een commissaris.

Recordaantal vrouwen aan de top: ‘Het werkt niet als iedereen hetero, 50 jaar, wit en man is’

Niet eerder stonden zoveel vrouwelijke bestuurders aan het roer bij beursondernemingen als nu, blijkt uit de Female Board Index van samensteller en bedenker van de ranglijst Mijntje Lückerath. In de commissarissenontmoeting van eind oktober komen we op dit onderwerp uitgebreid terug.

Governance Update 11/9: Green Deal Monitor: commissaris kan vereiste samenwerking tot stand helpen brengen

De doelstellingen voor energiesysteemintegratie uit de European Green Deal vormen een uitgelezen voorbeeld van een traject waarbij commissarissen hun brede rol kunnen vervullen.

Vergoedingen adviescolleges en commissies (vacatiegelden) niet btw-belast

Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad beslist dat iemand die in de hoedanigheid van voorzitter of gewoon lid van een bezwarenadviescommissie van een bestuursorgaan werkzaamheden verricht, dat niet als btw-ondernemer doet. Belanghebbende ontving voor haar commissiewerkzaamheden een vergoeding, bepaald aan de hand van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vraag was of die belast is met btw.

Wilt u content teruglezen/-zien van de vorige update? Klik dan op de betreffende link hieronder

Vragen?

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen en uw rol als commissaris? Neem dan contact met ons op via nl_commissarissenontmoetingen@pwc.com

Bent u ook al lid van de PwC NL Commissarissen groep op LinkedIn?