Schrijf u nu in voor het seminar

Let op, uw aanmelding biedt géén garantie voor deelname. Het kan voorkomen dat uw aanvraag vanwege grote belangstelling op een wachtlijst geplaatst wordt. U ontvangt een aparte deelnamebevestiging wanneer wij u kunnen ontvangen.

* Graag blijven wij u op de hoogte houden van ons programma voor commissarissen en toezichthouders: 'commissarissenontmoetingen'. Mocht u ons daarvoor nog geen toestemming gegeven hebben, kunt u dit alsnog doen middels het invullen van de daarvoor benodigde gegevens via de volgende link: https://www.pwc.nl/netwerk-optin

Voor meer informatie over het programma commissarissenontmoetingen kunt u contact opnemen met:

Lisanne Verhoeven

+31 (0)88 792 20 42

E-mail: lisanne.verhoeven@pwc.com

Barbara Westendorp

+31 (0)88 792 58 79

E-mail: barbara.westendorp@pwc.com