Commissarissenontmoetingen

Uitnodiging seminar - 9 december 2020

Seminar Circulaire businessmodellen met bewezen bestaansrecht – een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie, Toezicht op strategie, leiderschap en gedrag nader besproken.

Nieuw! Bekijk nu ook relevante Corporate Governance publicaties.

Bent u commissaris bij een internationale organisatie?

Klikt u naar onze internationale Corporate Governance pagina's.