Commissarissenontmoetingen

Uitnodiging seminar - 9 december 2020

Seminar Circulaire businessmodellen met bewezen bestaansrecht – een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie, Toezicht op strategie, leiderschap en gedrag nader besproken.

Nieuw! Bekijk nu ook relevante Corporate Governance publicaties.