Welkom

Met veel plezier presenteer ik u deze update van de programmagids voor de Commissarissenonmoetingen met de aankondiging van nieuwe bijeenkomsten tot aan de zomer, waaronder het halfjaarlijks seminar.

In dit seminar brengen we een van de grotere thema’s onder aandacht: De toekomst van werk. Covid-19 heeft het afgelopen jaar onze manier van werken ingrijpend gewijzigd en gestimuleerd om onszelf nieuwe (veelal digitale) vaardigheden eigen te maken. Deze versnelde digitale ontwikkelingen hebben uiteraard ook effect op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid en we bespreken graag met u de diverse aspecten van aantrekkelijk werkgeverschap en het toekomstbeeld daarbij.

Het thuiswerken maakt bedrijven en organisaties ook kwetsbaarder voor cybercrime of fraude, het onderwerp van de laatste rondetafel-discussie tot aan de zomer. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op de rol van de toezichthouder/commissaris als het gaat om frauderisicobeheersing of integriteitsschendingen.

Kortom een tweetal commissarissenontmoetigen met boeiende onderwerpen waarmee we u wederom hopen te inspireren. Helaas dus nog wel in virtuele vorm, maar ik hoop uiteraard dat we elkaar richting het einde van het jaar elkaar ook weer fysiek kunnen ontmoeten en ik u in persoon kan verwelkomen.

Ik zie er naar uit u (opnieuw) te ontmoeten.