Make or Break: The essence of responsible business

Wanneer de complexiteit van risicobeheersing toeneemt

Datum: 9 juni 2021

Tijd: 15.30-17.30u Locatie: virtuele ontmoeting Gastvrouw: Jacobina Brinkman

Sprekers:

José Hernandez

Sander Kranenburg

Betrouwbare organisaties beheersen actief de risico’s die de integriteit kunnen schaden, zoals fraude, omkoping en corruptie. Daarnaast is er toenemende maatschappelijke aandacht voor bredere Environmental, Social & Governance-factoren – ook deze factoren kunnen immers de reputatie van organisaties maken of breken. Welke lessen over toezicht en leiderschap zijn er te leren uit recente schandalen? En welke good practices versterken de betrouwbaarheid van organisaties.

Aan de hand van de resultaten uit de 24e CEO Survey en een sneak-preview van de Global Economic Crime and Fraud Survey 2021 van PwC brengt Sander Kranenburg de trends van integriteitsschendingen in beeld – denk aan zaken als verslaggevingsfraude, witwassen en cybercriminaliteit – en bespreken we de effecten van de versnelde digitalisering en daarmee de frauderisico’s door COVID-19. Hoe kunnen de externe accountant, het bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk dit soort risico’s indammen?

Tijdens deze virtuele rondetafelbijeenkomst nemen we samen met José Hernandez, onder andere auteur van het boek Broken Business: 'Fraude, crisis en herstel. 7 stappen voor hervorming en herstel van integriteit’ een aantal recente bedrijfsschandalen onder de loep om te zien welke systematische problemen eraan voorafgingen. Wat betekent dit voor de rol van commissarissen? Hoe houdt u zelf toezicht op de bedrijfscultuur en op niet-financiële doelstellingen rondom ESG? Wij wisselen graag met u van gedachten over good practices die bijdragen aan responsible business.

Bekijk het fragment en ontdek de belangrijkste bevindingen en inzichten van PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2020

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Biografie sprekers

José Hernandez

José R. Hernandez is een bekende leider, ondernemer en consultant bij internationale organisaties. Zijn werk richt zich vooral op ondersteuning van multinationals die verstrikt zijn geraakt in complexe regelgevingszaken en witteboordencriminaliteit. Eerder was hij partner bij PwC, waar hij zich toelegde op zijn specialismen in forensische accountancy, governance en compliance. José heeft een PhD in Economics and Business Administration van de VU in Amsterdam, waar hij ook een gastdocentschap vervult. De titel van zijn dissertatie is Principles, Processes, and Practices of Fraud Prevention.

Sander Kranenburg

Sander Kranenburg is partner Forensic Services en voorzitter van het fraudepanel in de Auditpraktijk van PwC. Sinds begin dit jaar is hij tevens als voorzitter verbonden aan de NBA werkgroep Fraude.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Kranenburg, tel: +31 6 5386 4871