Welkom

Met veel plezier presenteer ik u deze update van de programmagids voor de Commissarissenonmoetingen in het komende kwartaal. Wij hopen u te inspireren met ons aanbod. Als accountant weet ik hoe belangrijk het is om met commissarissen in gesprek te zijn over de kwaliteit van het werk wat je doet. Dat draagt bij aan beter inzicht in de organisatie en focus op hetgeen er toe doet. In de april-bijeenkomst gaan Petri Hofsté en Agnes Koops dan ook graag met u in gesprek over wat indicatoren zijn voor een goede kwaliteit van het werk van de accountant. Daarnaast hebben we Manon van Beek en Mijntje Lückerath gevraagd u mee te nemen in hoe de energietransitie een plek zou moeten krijgen in de langetermijnvisie en -strategie van ondernemingen en wat uw bijdrage daaraan kan zijn. Veel organisaties moeten of zijn al aan de slag met de energietransitie, en het is voor toezichthouders belangrijk het speelveld van deze transitie te kennen. Verder vindt u in deze update een toevoeging in onze serie 'Durf te vragen'. Deze serie vullen we regelmatig aan met onderwerpen uit onze ontmoetingen en hiermee willen we u in uw toezichthoudende rol ondersteunen in het stellen van vragen. Deze keer staat Artificial Intelligence centraal. Het is onze ambitie om de serie 'Durf te vragen' steeds completer te maken. Helaas zijn we de komende maanden nog steeds genoodzaakt onze bijeenkomsten virtueel te organiseren. Er lijkt gelukkig nu wel meer licht aan het einde van de tunnel te verschijnen waardoor ik hoop dat we elkaar richting het einde van het jaar ook weer fysiek kunnen ontmoeten en ik u in persoon kan verwelkomen. Ik zie er naar uit u (opnieuw) te ontmoeten. Met vriendelijke groet,