Hoe kan de energietransitie bijdragen aan langetermijnwaardecreatie?

Datum: 11 mei 2021

Tijd: 15.00-17.00u Locatie: virtuele ontmoeting Gastvrouw: Jacobina Brinkman

Sprekers:

Manon van Beek Mijntje Lückerath

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie grijpt in op elke sector van de maatschappij. De industrie is goed voor ongeveer de helft van het energieverbruik in Nederland en zal moeten elektrificeren of anderszins verduurzamen. Met al haar kansen en risico’s is de energietransitie voor veel bedrijven en instellingen van grote invloed op de langetermijnwaardecreatie. Welke vragen stelt u hierover aan het bestuur van de bedrijven of organisatie(s) waarop u toezicht houdt?

De energietransitie komt vrijwel overal op de bestuurstafel – al dan niet gedreven door wetten en regels – door de vraag van klanten, werknemers en aandeelhouders, of door de groeikansen van duurzame businessmodellen. Hoe zorgt u als toezichthouder ervoor dat de energietransitie een plek krijgt in de langetermijnstrategie van de organisatie waar u toezicht op houdt? Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en wat heeft u nodig voor een scherpe discussie met uw belangrijkste stakeholders?

In gesprek met Manon van Beek en Mijntje Lückerath verkennen we in deze bijeenkomst hoe de energietransitie een plek zou moeten krijgen in de langetermijnvisie en -strategie van ondernemingen en wat uw bijdrage daaraan kan zijn. TenneT wil een actieve rol spelen in het vooruitbrengen van de Europese energietransitie en CEO Manon van Beek vindt dat de commissaris een belangrijke rol heeft om daaraan bij te dragen. De bijdrage van hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath-Rovers gaat in op langetermijnwaardecreatie met betrekking tot een van de meest fundamentele veranderingen van deze tijd

Biografie sprekers

Manon van Beek

Impact maken drijft Manon van Beek, CEO van TenneT, iedere dag. Voor de maatschappij betekent dit het versnellen van de energietransitie, wat een enorme internationale uitdaging is. Dat doet ze niet alleen. Via de waarden moed, eigenaarschap en verbinding motiveert ze meer dan 5000 TenneT medewerkers in Nederland en Duitsland om dit voor elkaar te krijgen. Ook werkt ze op Europees niveau en met veel stakeholders nauw en diepgaand samen om dit te bereiken. Daarnaast heeft ze een passie voor duurzaamheid en diversiteit op de werkvloer. Ze neemt actief deel aan discussies over Europese klimaatambities en is daarnaast voorzitter van stichting Refugee Talent Hub (vluchtelingtalent), Giving Back (cultureel talent) en Kanker.nl.

Mijntje Lückerath-Rovers

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Daarnaast is zij hoofdredacteur van het Jaarboek Corporate Governance en auteur van de jaarlijkse Nederlandse 'Female Board Index', het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Ook is zij commissaris/toezichthouder bij o.a. Achmea (tot April 2021), Diergaarde Blijdorp, KNGF Geleidehonden, NRC Media en sinds kort bij Erasmus MC

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 73 03