Responsible AI:

evenwicht van innovatie en zorgvuldigheid

Datum: 3 februari 2021

Tijd: 15.00-17.00u Locatie: Virtuele ontmoeting Gastvrouw: Jacobina Brinkman

Sprekers:

Mona de Boer Anita Nijboer Frank van Harmelen

Artificial Intelligence (AI) zal volgens experts een grotere impact hebben dan de uitvinding van internet. Vandaag al zorgt AI in allerlei organisaties en sectoren voor gewijzigde businessmodellen en andere manieren van werken. AI is dus een belangrijke driver voor innovatie. Hoe kunnen toezichthouders deze innovatie aanjagen en bijdragen aan verantwoord innoveren met gebruikmaking van AI?

Ziekenhuizen gebruiken kunstmatige intelligentie om medicatie te personaliseren, financiële instellingen passen AI toe bij kredietverstrekking en uitzendorganisaties zetten zelflerende technologie in om cv’s en vacatures te matchen. De toepassing van AI zorgt ervoor dat organisaties in potentie beter en slimmer functioneren. Welke mogelijkheden biedt AI de organisatie waar u toezicht op houdt? En hoe daagt u de organisatie uit innovatie aan te jagen en AI toe te passen? Met de vaart van vernieuwing komt ook de verantwoordelijkheid om zorgvuldig te werk te gaan. Commissarissen stellen thema’s zoals privacy en ethiek bij voorkeur vroeg in het innovatieproces aan de orde. Is uitlegbaarheid belangrijk, zodat de bank kan toelichten waarom iemand geen lening krijgt? Heeft privacy prioriteit bij de overheidsinstelling, zodat de burger te allen tijde controle houdt over zijn gegevens? En is de dataset van de uitzender kwalitatief in orde, om discriminatie door AI te voorkomen?

Samen met Anita Nijboer (ambassadeur van de Amsterdamse coalitie ‘AI technology for people’), Frank van Harmelen (hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en Mona de Boer (Partner Data & Technology bij PwC en o.a. voorzitter van de Trustworthy Artificial Intelligence werkgroep van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors) bespreken we de ontwikkelingen en technieken, innovatiekracht en praktijkvoorbeelden van AI.

Samen met u voeren we de dialoog over de rol van de commissaris en toezichthouder. Wij vernemen tijdens deze bijeenkomst graag ook uw vragen en ervaringen rondom de inzet van AI.

Biografie sprekers

Mona de Boer

Mona de Boer is Partner Data & Technology bij PwC. Als adviseur en auditor ondersteunt zij organisaties bij vraagstukken op het snijvlak van geavanceerde data-analyse en artificial intelligence, en de maatschappelijk geaccepteerde inzet daarvan (Responsible Artificial Intelligence). Daaronder vallen thema's als databescherming en privacy, uitlegbaarheid van en verantwoording over algoritmes, en digitale ethiek. Daarnaast is Mona voorzitter van de Trustworthy Artificial Intelligence werkgroep van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors en als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Anita Nijboer

Anita Nijboer, voormalig partner van PwC en toezichthouder bij diverse profit en non profit organisaties is sinds december 2019 benoemd tot ambassadeur van de Amsterdamse coalitie ‘AI technology for people’. Deze coalitie wordt gevormd door de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic board en vooraanstaande Amsterdamse kennisinstellingen (Amsterdam UMC, AvL/NKI, CWI, HvA, Sanquin, UvA, VU).

Frank van Harmelen

Frank van Harmelen is hoogleraar Kunstmatige Intelligentie (AI) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Zijn carriere omspant 35 jaar onderzoek in diverse takken van de AI, van het automatisch bewijzen van wiskundige stellingen (zijn promotie aan de Universiteit van Edinburgh), via expert systemen (aan de UvA) tot werk aan zeer grootschalige kennisbanken met miljarden kenniselementen (aan de VU). Daarnaast is hij lid van de Nederlandse en de Europese Adademie van Wetenschappen (KNAW en Academia Europaea), en leidt het nationale Hybrid Intelligence consortium, dat onderzoek doet naar AI systemen die met mensen samenwerken in plaats van ze vervangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 73 03