Commissarissen­ontmoetingen

2021

Overzicht bijeenkomsten Klik hier naar de kalender.

Durf te vragen - Cybersecurity

Elke update bieden we u handvatten in de vorm van een vragenlijst op relevante onderwerpen om u te triggeren in uw rol als commissaris/toezichthouder. Dit keer over Cybersecurity

Nu terug te kijken:

Begin december heeft het Seminar 'Circulaire businessmodellen met bewezen bestaansrecht – een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie' plaatsgevonden.