Welkom

De afgelopen periode heeft ons leren inspelen op de dynamiek van het moment, iets wat u in uw rol als commissaris ongetwijfeld zult herkennen. Met het delen van kennis en ervaringen onderling over relevante thema’s uit ‘governance-wereld’, maar ook met het delen van best practices hopen we eraan bij te dragen dat u bent toegerust voor die dynamiek. Een onderwerp in het aankomende programma dat mijzelf bijzonder aanspreekt als het gaat over verandering is diversiteit en inclusiviteit in bestuur en toezicht, met het vinden van een balans daarin. De discussie gaat inmiddels immers allang veel verder dan over het vrouwenquotum. De belangrijkste voorwaarde voor diversiteit is volgens mij om het echt te willen: gaat u het gesprek aan met mensen die werkelijk andere inzichten hebben, mensen die u misschien niet eens direct begrijpt? Het echt willen betekent namelijk ook dat u niet voor de eenvoudige weg kiest. Het model dat commissarissen gekozen worden uit uw eigen kring maakt al vaker plaats voor een sollicitatieprocedure. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want om geconfronteerd te worden met verschillende meningen, zullen de sollicitanten geworven moeten worden uit misschien ongebruikelijke netwerken. In de raden van toezicht waarvan ik deel uitmaak, doen we ons best om bij een werving van een nieuw lid breed te kijken: welke kennis, vaardigheid, achtergrond of, type mens vult de raad aan; altijd kijken naar balans en wat passend is wat de organisatie nastreeft. Ook jonge toezichthouders zijn zo’n belangrijke groep voor elke organisatie die de belangen van nieuwe generaties serieus neemt . En als we echt serieus zoeken, blijkt telkens weer dat we veel keuze hebben uit zeer geschikte mensen. Waarom we dit doen? Omdat we op die manier inzicht opbouwen over hoe verschillende stakeholders van de organisatie tegen zaken aankijken – keuzes maken, zeker de lastige, voelt beter als het gebeurt na het wisselen van echt verschillende perspectieven. Naast de informatie over de onderwerpen van de bijeenkomsten in ons programma vindt u in deze gids extra pagina’s over (internationale) corporate governance en aanverwante thema’s. Deze online gids wordt met regelmaat bijgewerkt, waarbij we het aanbod van PwC nieuws voor u filteren op relevantie voor uw rol als commissaris. Ik ontmoet u graag tijdens onze live danwel online bijeenkomsten. Samen met u en uw peers ga ik graag het gesprek aan over de dynamische, veranderende invulling van het toezichthouden. Met vriendelijke groet, Jacobina Brinkman Managing partner Commissarissenontmoetingen