Toezicht op fusies in de (semi-)publieke sector

Datum: 19 november 2020

Tijd: 15.00-18.00u

Locatie: PwC Amsterdam* Gastvrouw: Jacobina Brinkman *Wij streven naar een fysieke bijeenkomst op ons kantoor in Amsterdam, indien de omstandigheden dit niet toelaten wordt het een virtuele bijeenkomst.

Spreker:

Wim Kuijken

Goed toezicht is essentieel bij fusies tussen (semi-)publieke instellingen, gezien de niet-alledaagse dynamiek en de grote maatschappelijke belangen. Welke invulling geeft de raad van toezicht aan zijn taak in aanloop naar een fusie en daarna? Hoe kunt u anticiperen op ontwikkelingen?

Toezichthouden op een organisatie die fuseert is voor de meeste leden van een raad van toezicht een eenmalige ervaring, net als voor de meeste bestuurders in de (semi-)publieke sector. De belangen bij een fusie zijn groot en de discussies binnenskamers en in het publieke domein kunnen hoog oplopen. Hoe kan de raad ervoor zorgen dat de risico’s goed worden gewogen? En hoe zorgt het dat het doel van de fusie in beeld blijft, ook als de fusie een doel op zichzelf lijkt te worden?

Als discussieaanjager gebruiken we de PwC-film The Merger. ‘The Merger’ betreft een case-study over een fusie- en overnameproces in de (semi-)publieke sector en is met name gericht op de rol van de raad van toezicht en het bestuur in dit proces.

Samen met ervaringsdeskundige Wim Kuijken, voorzitter van de raad van toezicht van de fusieorganisatie Amsterdam UMC, bespreken we de lessons learned. Wim is sinds 2014, als voorzitter van de rvt van de Stichting VU-VUmc, betrokken geweest bij de voornemens tot fusie van het VU Medisch Centrum en Amsterdam Medisch Centrum. Hij zal enkele achtergronden delen over deze unieke fusie.


Biografie spreker

Wim Kuijken

Voormalig (top)ambtenaar en bestuurder Wim Kuijken is voorzitter van de raad van toezicht van het Amsterdam UMC (AMC en VUmc). Daarnaast is hij president-commissaris van De Nederlandsche Bank en voorzitter van de raad van toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland, van het Kadaster en van de “The Hague Security Delta”, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid op het gebied van digitale veiligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 73 03