Toezicht houden op fiscaal beleid: Van kostenpost naar een duurzame fiscale strategie

Datum: 10 november 2020

Tijd: 14.00-17.00u Locatie: PwC Amsterdam* Gastvrouw: Jacobina Brinkman

*Wij streven naar een fysieke bijeenkomst op ons kantoor in Amsterdam, indien de omstandigheden dit niet toelaten wordt het een virtuele bijeenkomst.

Sprekers:

Mijntje Lückerath-Rovers

Marc Diepstraten

Dave Reubzaet

Toezicht houden op fiscaal beleid. Het is één van uw verantwoordelijkheden als commissaris, volgend uit de Nederlandse Corporate Governance Code. Het belang van goed toezicht wordt alsmaar groter nu het fiscale beleid van ondernemingen volop in de publieke aandacht staat. Hoe houdt u toezicht op fiscaal beleid – ook als u geen fiscaal expert bent? En hoe kan fiscaliteit bijdragen aan de langetermijnwaardecreatie van de onderneming?

Door de toenemende roep om transparantie over belastingstrategie en -afdracht werken veel ondernemingen aan een raamwerk van tax governance*. Dit raamwerk is breed en bevat onder meer de fiscale strategie en -planning, maar ook risicomanagement, rapportages en compliance. Ondernemingen houden in het opstellen van dit raamwerk rekening met hun duurzame strategie en met de verwachtingen van in- en externe stakeholders. Toezicht houden op tax governance is daardoor veelomvattend en gevoelig. Met welke kansen, risico’s en dilemma’s heeft u te maken? En hoe bepaalt u uw prioriteiten voor de economische maar ook sociale waardecreatie in het fiscale beleid?

Na een inleiding door Marc Dieptraten, deelt Mijntje Lückerath, expert op het gebied van Corporate Governance, haar ervaringen en visie op langetermijnwaardecreatie. Tax governance-expert Dave Reubzaet geeft u vervolgens een inkijk in het belang van (een goede) tax governance.

*) zie pag 74, Waarde toevoegen in tijden van verandering: ‘de zes principes van goede tax governance’.


Biografie sprekers

Mijntje Lückerath-Rovers

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Daarnaast is zij hoofdredacteur van het Jaarboek Corporate Governance en auteur van de jaarlijkse Nederlandse 'Female Board Index', het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Ook is zij commissaris of toezichthouder bij o.a. Achmea, Diergaarde Blijdorp, KNGF Geleidehonden en NRC Media.

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten is als lid van de raad van bestuur van PwC sinds juli 2016 voorzitter van de belastingpraktijk. Daarnaast is hij voorzitter van Tax & Legal EMEA regio en Lid van het Global Tax Leadership team. Marc is actief in het aanjagen van de brede maatschappelijke discussie rondom belasting.

In 2008 heeft hij de Transfer Pricing Specialist Group voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs opgezet. Deze groep heeft een programma ontwikkeld over de complexe materie van Transfer Pricing en er is actief het debat gezocht met het ministerie van Financiën over Transfer Pricing en de ontwikkelingen binnen de OESO.

Dave Reubzaet

Dave Reubzaet is als tax director werkzaam bij PwC Nederland en richt zich op sustainable tax en tax governance. Hij is gespecialiseerd in ontwikkeling van de fiscale strategie van ondernemingen en het daarin vormgeven van fiscale integriteit, duurzaamheid en fiscale transparantie. Dave heeft tevens meegewerkt aan de ontwikkeling van de Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en aan VBDO's Investor Guide: Integration of tax in responsible investment.

Publicatie 'Creating a sustainable tax approach in times of fundamental change'

In deze publicatie leest u meer over corporate tax governance en duurzame fiscaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 73 03