SEMINAR

Circulaire businessmodellen met bewezen bestaansrecht – een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie

Toezicht op strategie, leiderschap en gedrag nader besproken

Datum: 9 december 2020

Tijd: 15.00-18.00u

Locatie: PwC Amsterdam* Gastvrouw: Jacobina Brinkman *Wij streven naar een fysieke bijeenkomst op ons kantoor in Amsterdam, indien de omstandigheden dit niet toelaten wordt het een virtuele bijeenkomst.

Sprekers:

Talitha Muusse Thomas Rau

Taco Bosman

De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis stellenbestuurders voor acute uitdagingen. Hierdoor is het des te belangrijker dat commissarissen en toezichthouders het accent op het langetermijndenken onder de aandacht blijven brengen, ook op het gebied van circulariteit en circulaire businessmodellen. Het verduurzamen van processen, producten en bedrijfsmiddelen is immers een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie. Tijdens dit seminar praten vooraanstaande sprekers u bij over circulaire bedrijfsstrategieën, de benodigde leiderschapskwaliteiten en (voorbeeld)gedrag van bestuurders en toezichthouders.

Onze economie zo organiseren dat die is afgestemd op de productiviteit van natuurlijke systemen. Dat is de essentie van circulariteit volgens de studie ‘The road to circularity: why a circular economy is becoming the new normal’ waarover Taco Bosman u een korte toelichting geeft. Het is een startpunt voor een discussie in elke organisatie over hoe circulariteit handen en voeten kan krijgen. Thomas Rau, één van Europa's meest vernieuwende architecten en een voortrekker in de circulaire economie heeft ervaren dat er veel bedrijfskundige veranderingen nodig zijn om organisaties circulair te maken. Circulariteit draait volgens hem bovenal om een fundamentele verandering van onze houding. Niet wij sturen de aarde aan, maar andersom. Met aansprekende praktijkvoorbeelden neemt hij u mee in die nieuwe manier van denken.

Als jongste commissaris van Nederland (2016) weet Talitha Muusse hoe vanzelfsprekend de verbinding is van haar millenniumgeneratie met het onderwerp duurzaamheid. Zij is van mening dat sterk leiderschap op duurzaamheid in organisaties nodig is om tot duurzame gedragsverandering te komen. Wat kunt u vragen van het leiderschap om circulariteit vorm te geven? En hoe houdt u als toezichthouder voeling met de belangen van de jonge groep stakeholders, voor wie de langetermijnwaardecreatie feitelijk plaatsvindt?

Biografie sprekers

Talitha Muusse

Talitha Muusse deed haar ervaring met duurzaamheid op bij MVO Nederland; eerst als stagiair en projectmedewerker en momenteel als lid van de Raad van Toezicht; hiermee was ze destijds de jongste commissaris van Nederland. In 2016 lanceerde zij het eerste opleidingsprogramma in Nederland voor Young Professionals die toezichthouder of commissaris willen worden, Blikverruimers. Talitha studeerde als Bedrijfskundige (Msc) af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp 'Duurzaam Leiderschap van de Millennial Generatie'.

Thomas Rau

Ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over circulariteit, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste. Rau staat jaarlijks hoog genoteerd in de Duurzame 100 van dagblad Trouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 73 03