Kalender 2020

Wij streven naar een fysieke bijeenkomst op ons kantoor in Amsterdam, indien de omstandigheden dit niet toelaten wordt het een virtuele bijeenkomst.

27 oktober 2020

Een balans in de boardroom

Diversiteit en inclusie in bestuur en toezicht

Sprekers: Jannet Vaessen Ad van Gils

10 november 2020

Toezicht houden op fiscaal beleid: Van kostenpost naar een duurzame fiscale strategie

Sprekers: Mijntje Lückerath-Rovers

Marc Diepstraten Dave Reubzaet

19 november 2020

Toezicht op fusies in de (semi-)publieke sector

Spreker: Wim Kuijken

9 december 2020

SEMINAR

Circulaire businessmodellen met bewezen bestaansrecht – een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie

Toezicht op strategie, leiderschap en gedrag nader besproken

Sprekers: Talitha Muusse Thomas Rau Taco Bosman

Eerder gehouden commissarissenontmoetingen 2019/2020

Via onderstaande button ziet u een overzicht van onze vorige bijeenkomsten. Wilt u meer informatie over een van deze bijeenkomsten, neem dan contact met ons op.

Staat u niet op onze mailinglijst? Zorg dan dat u ons toestemming geeft om u te benaderen via www.pwc.nl/netwerk-optin