Een balans in de boardroom

Diversiteit en inclusie in bestuur en toezicht

Datum: 27 oktober 2020

Tijd: 15.00-18.00u Locatie: PwC Amsterdam* Gastvrouw: Jacobina Brinkman *Wij streven naar een fysieke bijeenkomst op ons kantoor in Amsterdam, indien de omstandigheden dit niet toelaten wordt het een virtuele bijeenkomst.

Sprekers:

Jannet Vaessen

Ad van Gils

in samenwerking met het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA)

Met het Tweede Kamerbesluit tot een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven is het onderwerp onmiskenbaar op de rvc-agenda gezet – als het daar niet al stond. Niet alleen de bijdrage van vrouwen, maar diversiteit in de breedste zin is volgens PwC-bestuursvoorzitter Ad van Gils een keiharde businesscase.

Een variatie van persoonlijke achtergronden in het bestuur en het toezicht is waardevol zijn voor de organisatie. Diversiteit leidt echter alleen tot verrijking van de besluitvorming als er sprake is van inclusiviteit: een cultuur waarin verschillen worden gewaardeerd en omarmd en mensen worden uitgenodigd om andersoortige vragen te stellen en daadwerkelijk worden gehoord. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk.

Met welke kennis, vaardigheden en persoonlijkheden zou uw rvc of rvt het beste zijn toegerust voor het toezicht? En hoe stimuleert u de inclusieve cultuur waarin diversiteit echt kan bijdragen?

Aan de hand van documentairefragmenten van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) reflecteren we met u over uw bevindingen en dilemma's rondom diversiteit en inclusie. Jannet Vaessen, directeur van WomenInc en schrijfster van het boek 'Iedereen Inc. Hoe in- en uitsluiting werkt en hoe je dat kunt beïnvloeden' geeft haar visie en deelt samen met Ad van Gils ervaringen met het omgaan en stimuleren van diversiteit in bestuur en toezicht.


Biografie sprekers

Jannet Vaessen

Jannet Vaessen is directeur-bestuurder van het grootste vrouwennetwerk van Nederland: WOMEN Inc. In vijftien jaar tijd is deze organisatie een begrip geworden, gekenmerkt door onafhankelijk onderzoek en doelgericht agenderen en verbinden. WOMEN Inc. streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen in Nederland, door maatschappelijke thema’s te agenderen en verandering te realiseren bij de overheid, het bedrijfsleven, de media, en het Nederlandse publiek. Voordat zij directeur werd bij WOMEN Inc. werkte Jannet als zelfstandig ondernemer, programmamaker en tv-producent. In 2017 verscheen haar boek IEDEREEN Inc.

Ad van Gils

Ad van Gils is sinds 1 juli 2018 voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland. Hij is sinds 1991 aan PwC verbonden. Hij gaf eerder leiding aan de business units Deals & Forensics en Transaction Services. Vanaf 2013 maakt hij deel uit van de raad van bestuur en was hij voorzitter van Advisory en Assurance, en CFO. In zijn bestuursvoorzitterschap besteedt Ad veel aandacht aan diversiteit en inclusie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 73 03