Welkom

Eind maart was het zover, na 2 jaren van elkaar slechts van achter een scherm te zien mocht ik u weer verwelkomen bij een fysieke ontmoeting ‘in real life’. En uiteindelijk kan daar geen ‘virtuele wereld’ tegenop, het was fijn u weer te zien en in rechtstreeks contact met elkaar te kunnen praten. Geïnteresseerden die uiteindelijk verhinderd bleken het seminar ‘Grip op cybersecurity vanuit de boardroom’ bij te wonen, kunnen daarvan het verslag lezen verderop in deze programmagids. Ook vindt u in deze programmagids alle informatie over de eerstvolgende ‘live’ commissarissenontmoetingen in mei en juni. Nieuw toegevoegd aan het programma zijn de zogenaamde kennissessies: virtuele bijeenkomsten waarin we een verdiepingsslag maken en inspelen op actualiteiten en onderwerpen die relevant zijn voor uw rol als toezichthouder. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging wanneer u tot de groep van genodigden behoort. Neemt u snel een kijkje op de volgende pagina’s voor het huidige aanbod. Ik zie ernaar uit u binnenkort weer te mogen begroeten! Met hartelijke groet,