De Nederlandse Corporate Governance Code wordt geactualiseerd. En dat is hard nodig.

Onder druk van de grote crises van deze tijd – waaronder de klimaatcrisis, de Covid-pandemie, oorlog in Europa en groeiende sociale ongelijkheid – zien we een versnelling in het maatschappelijk denken over de verantwoordelijkheid van ondernemingen. Het is daarom belangrijk dat de code blijft aansluiten op de huidige tijdsgeest, en wet- en regelgeving een stap voorblijft. Maatschappelijke verwachtingen veranderen immers sneller dan wetgevers kunnen bijbenen. In onze reactie op het voorstel tot actualisatie benoemen we vier onderwerpen die wat ons betreft echt een plaats verdienen in de code: de rol van de auditcommissie, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en tax governance. Ook pleiten we voor een verbreding in de partijen die de code ondersteunen. Door bijvoorbeeld jongerenorganisaties bij de code te betrekken, kunnen nieuwe invalshoeken en perspectieven worden meegewogen die de code helpt relevant en vooruitstrevend te blijven.

Tilburg University en PwC continueren samenwerking in Tilburg Institute for Family Business.

Tilburg University en PwC continueren samenwerking in Tilburg Institute for Family Business. Tilburg University en PwC continueren de samenwerking in Tilburg Institute for Family Busines en trekken gezamenlijk op in onderzoek en onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven. De komende vijf jaar bouwt het instituut verder op de stevige basis die in de afgelopen vijf jaar is gelegd.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 haar voorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) gepubliceerd om negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in waardeketens centraal aan te pakken. De voorgestelde richtlijn wil variabele beloning van bestuurders koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van ondernemingen.

Hoe creëer je een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn?

Organisaties kunnen allang niet meer om inclusie en diversiteit heen als het gaat om het creëren van een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Daar is niet alleen beleid voor nodig, maar vooral een diverse manier van denken bij bestuurders van die organisaties. Dat stellen Fatimazhra Belhirch, voorzitter van de raad van toezicht bij Scapino Ballet Rotterdam, en Nicolien Borggreve, partner people & organisation bij PwC, in een gesprek over lokale diversiteit en het gebrek aan diversiteit in de bedrijfstop.

NBA publiceert aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders voor preventie en detectie van fraude

De Werkgroep Fraude van de NBA publiceert vandaag twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Hoewel de aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen en detecteren van fraude en corruptie in al haar verschijningsvormen, zijn de aanbevelingen ook breder toepasbaar in het kader van naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

CEO’s worstelen met reductie broeikasgassen tot ‘net zero’

Nederlandse uitkomsten PwC’s 25e CEO Survey

Wereldwijd worstelen CEO’s met de reductie van broeikasgassen. Dat geldt ook voor bedrijfsbestuurders in Nederland, zo blijkt uit PwC’s 25e CEO Survey. Een kwart van de Nederlandse respondenten streeft naar ‘net zero’. Ruim een derde zegt daarvoor voorbereidingen te treffen en nog een derde is niet bezig met een net-zero-doelstelling. In de uitkomsten van PwC’s CEO Survey zijn wereldwijd de antwoorden van 4.446 CEO’s betrokken, onder wie 84 Nederlandse CEO’s. De respondenten zijn zeer optimistisch over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden..

'Moed zorgt voor een duurzamere en rechtvaardigere toekomst'

Paul Polman deelt zijn visie op COP26, de SDG's en Net Positive

Begin november sprak Paul Polman met Renate de Lange (lid raad van bestuur PwC Nederland en verantwoordelijk voor markets en corporate sustainability) en Viviana Voorwald (ESG-lead PwC Europa en Nederland) in een live webcast met bijne 2000 deelnemers over zijn visie op COP26, de SDG's en Net Positive.

Bestuurders zijn niet genoeg betrokken bij cybersecurity

Cyber Digital Trust Insights NL 2022

Organisaties in Nederland zijn zich bewust van de noodzaak van cybersecurity, maar vaak ontbreekt een goede verbinding tussen de bedrijfsvoering en het verkleinen van cyberrisico’s. ‘Om te zorgen dat organisaties beter bestand zijn tegen het toenemend aantal hackaanvallen, is het nodig dat ze cyber een integraal onderdeel maken van hun bedrijfsvoering’, zegt Angeli Hoekstra, partner cybersecurity bij PwC, naar aanleiding van het jaarlijkse PwC-onderzoek ‘Digital Trust Insights’.

Governance Update

PwC is als kennispartner verbonden aan het Nationaal Register en publiceert regelmatig in de Governance Update. Klik hieronder voor de laatste editie

Nieuwsgierig naar overig nieuws en publicaties?

Actueel en publicaties - Alle actualiteiten en publicaties van PwC handig op één plek.

Bent u ook al lid van de PwC NL Commissarissen groep op LinkedIn?

Vragen?

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen en uw rol als commissaris?

Neem dan contact met ons op via nl_commissarissenontmoetingen@pwc.com

Wilt u content teruglezen/-zien van de vorige update? Klik dan op de betreffende link hieronder: