Kennissessie - virtueel

Implementatie Pillar 2 en de impact voor het Nederlandse bedrijfsleven

Datum: 28 april 2022

Tijd: 16.30-17.30 uur Locatie: virtueel Gastvrouw: Jacobina Brinkman

Spreker:

Reinout van Gelder

Het huidige internationale fiscale stelsel stamt nog uit het begin van de 20e eeuw en is door de inmiddels sterk digitaliserende en globaliserende economie aan vervanging toe. Nieuwe richtlijnen en maatregelen zijn uitgedacht en wachten op officiële goedkeuring. Met het oog op het strakke tijdspad en de ambitie om Pillar 2 (via een Richtlijn in de EU en daaruit voortvloeiende nationale wetgeving) per 1 januari 2024 in werking te laten treden is het van belang de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Beschikt u als commissaris over voldoende (basis)kennis over de nieuwe richtlijnen? Weet u hoe het bedrijf of de organisatie waarop u toezicht houdt zich heeft voorbereid?

Door het introduceren van de nieuwe maatregelen, wordt het (inter)nationale fiscale landschap nóg complexer. Het verdient aanbeveling niet te wachten op (finale) nationale wetgeving, maar reeds te starten met het uitvoeren van een impact assessment voor Pillar 2. Vragen als ‘wat betekent Pillar 2 voor mijn organisatie in termen van financiële impact, vereiste middelen, beschikbaarheid van data en de gereedheid van (IT) systemen binnen mijn bedrijf?’ en ‘ met welke stakeholders binnen en buiten mijn organisatie moet ik in gesprek gaan over de potentiële impact die Pillar 2 zal hebben op mijn organisatie?’ zijn hierbij cruciaal. Reinout van Gelder, Tax partner bij PwC zal u in deze virtuele kennissessie bijpraten over de actuele stand van zaken rondom de implementatie en ingaan op al uw vragen.

Biografie spreker

Reinout van Gelder

Reinout van Gelder is sinds vorig jaar als tax partner en lid van de ITS-Outbound groep aan PwC verbonden. Hij adviseert Nederlandse AEX-bedrijven over alle aspecten van Nederlandse en internationale belastingen, alsmede fiscale strategie en organisatie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 7303