Een nieuwe kijk op toezicht:

Goed toezicht vraagt een actievere houding van commissarissen

Datum: 8 juni 2022

Tijd: 15.00-19.00 uur Locatie: PwC Amsterdam Gastvrouw: Jacobina Brinkman

Spreker:

Erik Vermeulen

Digitale technologie heeft geleid tot meer transparantie, keuze en betrokkenheid. Klanten, medewerkers en aandeelhouders vragen om vergelijkbare kwaliteiten van bedrijven en instellingen. Aan bestuurders de taak om hun organisaties flexibeler, sneller en meer open te laten opereren. Wat vraagt dit van het bestuurs-en toezichthoudend model?

Uit de laatste editie van de jaarlijkse CEO Survey van PwC blijkt dat digitale transformatie bestuurders sterk bezighoudt. Zorgen over disruptie, cyberaanvallen en misinformatie ertoe dat een meerderheid van de CEO’s digitale investeringen versneld verhoogt. Om te functioneren in digitale ecosystemen dient de besloten en hiërarchische organisatie van corporates en overheidsinstellingen meer flexibel en transparant te worden. Succesvolle bestuurders geven het goede voorbeeld: zij pretenderen niet langer de slimste in de bestuurskamer te zijn, maar creëren een context voor communicatie en samenwerking. Vraagt deze cultuuromslag om een ander type toezichthouder? Is het tijd dat bestuur en toezicht actiever samen optrekken en de strikte scheiding van rollen verlaten om de dynamische bedrijfsvoering van vandaag het hoofd te bieden? Tijdens deze rondetafelbijeenkomst onderzoeken we samen met Erik Vermeulen, hoogleraar business and financial law, de noodzaak en praktijk van aangepaste governance. Kernbegrippen daarbij zijn platte hiërarchie, open communicatie en inclusiviteit vanuit diverse perspectieven. Op welke manier kan de rvc actiever bijdragen aan toekomstige prestaties in plaats van het monitoren van het verleden? Welke kansen en mogelijkheden geeft het loslaten van de traditionele manier van toezichthouden? Wie durft in een nauwere samenwerking met het bestuur de verdieping op te zoeken? Wij zijn benieuwd naar uw visie.

Biografie spreker

Erik Vermeulen

Prof.dr.mr. Erik Vermeulen is hoogleraar ondernemingsrecht en financieel recht aan Tilburg University en Tilburg Law and Economics Center. Ook is hij Senior Legal Counsel bij Signify (het voormalige Philips Lighting) in Eindhoven en doet onderzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen die innovaties en nieuwe technologieën aan de samenleving bieden. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht bij Vivent.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 7303