Waarde toevoegen in tijden van verandering

Een digitaal kompas voor auditcommissies

De omgeving waarin organisaties opereren verandert steeds sneller. Thema’s als digitalisering, disruptie en duurzaamheid domineren de boardroomagenda. Ook governance is sterk in beweging: de focus is verschoven van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde op de korte termijn naar meervoudige waardecreatie voor een brede groep stakeholders op de lange termijn. Een andere pijler van hedendaags goed bestuur - naast langetermijnwaardecreatie - is de toenemende aandacht voor cultuur en gedrag in organisaties. Continue verandering is dus de enige constante. Dat vraagt om een andere aansturing van organisaties en het toezicht daarop door de raad van commissarissen, ondersteund door de auditcommissie. Scherp navigeren is daarbij geboden. Deze publicatie wil fungeren als een digitaal kompas dat voorzitters en leden van auditcommissies richting geeft om waarde toe te voegen in tijden van verandering.

image

Download de publicatie

Een digitaal kompas voor auditcommissies - herziene uitgave december 2021