Toezien op duurzame investeringsbeslissingen

De praktijk van ESG bij JAB Holding Company

Datum: 18 november 2021

Tijd: 15.00-19.00 uur Locatie: PwC Rotterdam Gastvrouw: Edwin van Wijngaarden

Spreker:

Luuk Hoogeveen

Om succesvol te blijven in een duurzame toekomst betrekken bedrijven ESG-factoren (environmental, social & governance) in strategie, transformatie en verslaggeving. Welke rol kan een raad van commissarissen spelen bij het embedden van deze factoren en hoe passen zij de governance op duurzaamheid hierop aan?

De financiële bril is al lang niet meer de enige waardoor gekeken wordt bij investeringsbeslissingen. Private Equity-huizen maar ook corporates en familiebedrijven die investeren voor de lange termijn hebben steeds meer oog voor de kansen die het volgen van ESG biedt. Drijfveren zijn divers, van waardecreatie en de intrinsieke motivatie om positief bij te dragen aan de maatschappij, tot aan druk vanuit wetgeving, financiers, klanten en medewerkers. Hoe bespreekt u ESG als strategisch onderwerp in de raad van commissarissen? Wat is uw rol bij duurzame investeringsbeslissingen? Welke duurzaamheidsdata dient de auditcommissie te beoordelen? En wat kan de bijdrage zijn van een ESG committee binnen de rvc?

We hebben Luuk Hoogeveen, CFO bij JAB Holding Company bereid gevonden zijn ervaringen te delen over welke stappen zij hebben doorlopen en welke keuzes zij hebben gemaakt bij de holding en de portfoliobedrijven. JAB Holding Company is een private investeringsmaatschappij met meer dan vijftig miljard dollar beheerd vermogen en heeft belangen in onder meer koffie- en theemaker JDE Peets en luxe schoenen- en tassenmerk Bally. Het bedrijf formuleerde een ESG-strategie, prioriteerde ESG-onderwerpen waarvan het de performance meet en kwam tot een roadmap om ESG te integreren in de manier van werken. Welke aanpak hebben zij gekozen om de doelstellingen te kunnen realiseren? Welke dilemma’s kwamen zij daarbij tegen?

Biografie spreker

Luuk Hoogeveen

Luuk Hoogeveen is Chief Financial Officer bij JAB Holdings waar hij sinds 2019 werkzaam is. Luuk heeft ruim 15 jaar financiële ervaring op het gebied van transformaties, kapitaalmarkt transacties, interne en externe verslaggeving en risicomanagement. Voordat hij bij JAB in dienst trad bekleedde hij verschillende financiële posities bij Jacobs Douwe Egberts en PwC.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jacobina Brinkman, tel: +31 (0)88 792 7303