Seminar: 'De sleutel tot aantrekkelijk en duurzaam werkgeverschap'

In het halfjaarlijks seminar in het commissarissenprogramma zijn we samen met Raymond van Hattem (HR directeur, ProRail), Jet de Ranitz (voorzitter rvb, SURF) en Future of Work-specialist Bastiaan Starink ingegaan op diverse aspecten van aantrekkelijk werkgeverschap. Denk hierbij aan omscholing (upskilling), wellbeing, het optimaliseren van de employee experience, interne en externe mobiliteit, bedrijfscultuur en -gedrag. Er is uitvoerig gesproken over hoe bedrijven en organisaties talenten aan boord krijgen én kunnen behouden en hoe u als commissaris/toezichthouder daaraan kunt bijdragen.

De opname van dit seminar is via onderstaande button terug te kijken.

ESG-aandacht verschuift van compliance naar waardecreatie

Private equity (PE) heeft steeds meer oog voor ESG-factoren (environmental, social & governance) bij transacties en in het portfoliobeheer. Waardecreatie is daarbij de overweging, waar compliance oorspronkelijk de belangrijkste drijfveer was. Dat blijkt uit recent PwC-onderzoek en uit de praktijkervaring van PwC-experts Viviana Voorwald en Remco van Daal. Zij vertellen hoe PwC PE-huizen helpt de mogelijkheden voor waardecreatie door de ESG-lens in beeld te krijgen.

In een crisisperiode kan alles zomaar anders zijn, ook de rol van de raad van commissarissen. Wat wordt er in tijden van crisis verwacht van de raad van commissarissen?

De raad van commissarissen (RvC) heeft met name een toezichthoudende rol. Tijdens een crisisperiode ontstaat een andere dynamiek en zal de RvC een meer sturende rol moeten aannemen. Besluiten zullen tijdens een crisis onder andere omstandigheden worden genomen en bepaalde besluiten zijn gebaat bij snel handelen. In dit artikel wordt kort ingegaan op de rol van de RvC tijdens een crisisperiode (waaronder in dit artikel wordt verstaan een periode waarin onder meer economische, financiële en maatschappelijke verhoudingen ontregeld raken en/of stagneren). Ook de bijzondere Covid-19-periode kan hieronder vallen. In het verleden zijn crisismomenten ontstaan waaruit nog steeds lessen kunnen worden getrokken. In dit artikel wordt gekeken naar de RvC bij besloten vennootschappen (bv’s) (terwijl dit artikel grotendeels ook van toepassing is op de niet uitvoerende bestuurders bij bv’s).

Fraude: Verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders

Als fraude zich voordoet, heeft dat grote impact op een organisatie, haar stakeholders en het maatschappelijk verkeer. Soms is de impact zo groot dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt. Bestuurders en toezichthouders zijn zich hier steeds meer van bewust. Zij geven dan ook steeds beter invulling aan hun primaire verantwoordelijkheden als het gaat om het voorkomen en bestrijden van fraude. Vanuit de controle van de jaarrekening speelt ook de externe accountant hierin een belangrijke rol. Ervaren toezichthouders Jan Hommen en Jacques Schraven geven in dit interview met Kim Weppelman van de afdeling Methodologie binnen National Office hun visie op dit onderwerp en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken.

Blijvend succes vereist nieuwe aanpak bij familiebedrijven

De tiende editie van PwC’s Global Family Business Survey laat zien hoe 2801 familiebedrijven uit 87 verschillende landen tegen de uitdagingen van vandaag en morgen aankijken. Familiebedrijven staan door de onverwachte en turbulente gebeurtenissen van het afgelopen jaar voor enorme uitdagingen. Hoewel veel bedrijven zich tijdens de crisis bijzonder veerkrachtig hebben getoond, heeft de snel veranderende toestand in de wereld de familiebedrijven wakker geschud met het oog op de toekomst. Benieuwd naar de belangrijkste resultaten uit de survey?

Nieuwe goedkeuringen voor btw-positie toezichthouders

De staatssecretaris van Financiën heeft op 6 mei 2021 een Besluit gepubliceerd waarin wordt toegelicht of en hoe commissarissen en toezichthouders btw moeten berekenen op hun activiteiten.

Voor commissarissen en toezichthouders betekent dit in veruit de meeste gevallen dat zij geen btw (meer) hoeven te berekenen over de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Prinsjesdag en Belastingplan 2022

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020, door het (inmiddels demissionair) kabinet gepubliceerd op 29 mei 2020 is het beleidsstandpunt opgenomen om voor buitenlandse directeurs- en commissarisbeloningen niet langer de goedkeuring toe te staan om de vrijstellingsmethode toe te passen. Voor veel directeuren/bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen zal dit leiden tot een hogere belastingdruk op hun inkomen. Voor zover ons bekend zal deze wijziging geen onderdeel zijn van het Belastingplan 2022, maar mogelijk wel gelijktijdig worden aangekondigd rond Prinsjesdag. De exacte datum van inwerkingtreding van de genoemde wijziging voor bestuurders/commissarissen is overigens ook nog niet bekend (het wachten is op de aanpassing van een beleidsbesluit (door een nieuw kabinet) voordat het daadwerkelijk van kracht zal worden; dit zal naar verwachting per 1/1/2022 of 1/1/2023 zijn - oftewel voor buitenlandse inkomsten genoten na die datum). Meer informatie over de verwachtingen van het nieuwe Belastingplan kunt u vinden in onze website: https://www.pwc.nl/nl/belastingplan.html

Voor meer informatie over de verrekeningsmethode internationale bestuurders en commissarissenbeloningen:

Governance Update

PwC is als kennispartner verbonden aan het Nationaal Register en publiceert regelmatig in de Governance Update. Klik hier voor de laatste editie

Nieuwe goedkeuringen voor btw-positie toezichthouders

Met het Besluit van 28 april 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën de btw-positie van toezichthouders verduidelijkt. Om nog meer duidelijkheid te scheppen is dit Besluit op 2 augustus 2021 gewijzigd. In het nieuwe Besluit wordt duidelijker afgebakend voor welke toezichthouders het Besluit geldt, en voor de betreffende toezichthouders wordt voor een aantal situaties goedgekeurd dat eerder teruggevraagde btw niet aan de Belastingdienst hoeft te worden terugbetaald. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Nieuwsgierig naar overig nieuws en publicaties?

Actueel en publicaties - Alle actualiteiten en publicaties van PwC handig op één plek.

Bent u ook al lid van de PwC NL Commissarissen groep op LinkedIn?

Vragen?

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen en uw rol als commissaris?

Neem dan contact met ons op via nl_commissarissenontmoetingen@pwc.com

Wilt u content teruglezen/-zien van de vorige update? Klik dan op de betreffende link hieronder: