Externe executives laten slagen in een familiebedrijf - op zoek naar ‘the perfect fit’ voor langetermijnwaardecreatie

Datum: 12 oktober 2021

Tijd: 15.00-19.00 uur Locatie: PwC Amsterdam Gastheer: Martin Bond

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Sprekers:

Maartje Bouvy

Andreas von Specht

Private ondernemingen die executives ‘van buiten’ aantrekken, selecteren niet alleen op kennis en ervaring. De nieuwe CEO, CFO of COO moet bij voorkeur de kernwaarden van de (familie)onderneming delen en een gezonde werk- en vertrouwensrelatie ontwikkelen met de eigenaren die vaak zeer direct betrokken zijn. Wat kan de rvc doen om de executive van buiten te laten slagen?

Energietransitie, digitale transformatie, klimaatwetgeving en cyberrisico’s: er zijn allerlei urgente invloeden op de bedrijfsvoering waarvoor private ondernemingen soms genoodzaakt zijn leidinggevenden van buiten de eigen kring te zoeken. De dga, de oprichters of de familie die een onderneming groot maakte, zoeken een professional die oog heeft voor het langetermijnbelang van zowel het bedrijf als de familie, hetgeen voor een externe bestuurder niet per definitie vanzelfsprekend is.

Die externe executive gaat functioneren in een veelal zeer specifieke bedrijfscultuur, met eigenaren voor wie het bedrijf meer is dan broodwinning. Hoe zorgt de rvc ervoor dat in het selectieproces de juiste verwachtingen op tafel komen (niet alleen de harde maar ook de zachte criteria) voor het vinden van ‘the perfect fit’ voor een succesvolle samenwerking

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we graag met u de inzichten over het zoek- en sollicitatieproces, de onboarding en de integratie van de externe bestuurder en gaan we in op de rol van de rvc. Dit doen we samen met Andreas von Specht aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek 'Making external executives successful in family businesses'. Maartje Bouvy, de in 2018 van buiten aangetreden CFO van Facilicom Group, zal daarnaast vertellen over haar ervaringen bij het onboarden in dit familiebedrijf.

Biografie sprekers

Maartje Bouvy

Maartje Bouvy is sinds 2018 CFO bij familiebedrijf Facilicom Group. Maartje startte haar loopbaan bij Unilever, waar zij verschillende financiële functies bekleedde. Vervolgens was zij als CFO werkzaam bij Royal Haskoning, bij NetCo (onderdeel van KPN) en Rituals Cosmetics Enterprise.

Andreas von Specht

Andreas von Specht, oprichter van AvS - International Trusted Advisors, begeleidt vanuit Parijs en Frankfurt internationale familiebedrijven, family offices en investeerders in hun zoektocht naar bestuursvoorzitters of CEOs. Daarnaast adviseert hij hen bij bedrijfsopvolging, investeringen en alle overige voorkomende family governance gerelateerde zaken.

Voordat hij in 2011 AvS oprichtte leidde hij 17 jaar lang Egon Zehnder’s International Consumer & Retail praktijk en was hij werkzaam in verschillende marketing, sales en management posities in internationale familiebedrijven zoals Mars, Bacardi en Van Houten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Martin Bond, tel: +31 6 2054 9610